Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài Liệu Kế Toán – Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tài Liệu Kế Toán – Thuế sử dụng đất nông nghiệp

1372 Lượt xem

KHÁI NIỆM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

  1. Đối tượng nộp thuế 
  2. Đối tượng chịu thuế 
  3. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế 

CĂN CỨ TÍNH THUẾ 

  1. Diện tích tính thuế 
  2. Hạng đất tính thuế 
  3. Định suất thuế 

MIỄN GIẢM THUẾ 

  1. Miễn thuế 
  2. Giảm thuế
 

Download – Tải : Tài Liệu Kế Toán – Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp