Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài Liệu Kế Toán – Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Tài Liệu Kế Toán – Thuế chuyển quyền sử dụng đất

1318 Lượt xem

KHÁI NIỆM THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Khái niệm
 2. Chức năng – vai trò của thuế chuyển quyền sử dụng đất
 3. Đối tượng nộp thuế, chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất

CĂN CỨ TÍNH THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Diện tích đất
 2. Giá đất tính thuế
 3. Thuế suất

MIỄN – GIẢM THUẾ

 1. Các trường hợp miễn, giảm thuế
 2. Thẩm quyền xét miễn, giảm thuế

KÊ KHAI NỘP THUẾ

 1. Kê khai thuế
 2. Nộp thuế
 3. Xử lý vi phạm về thuế
 

Download – Tải : Tài Liệu Kế Toán – Thuế Chuyển Quyền Sử Dụng Đất