Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu Javascript

Tài liệu Javascript

1512 Lượt xem

Tài liệu Javascript

XemTải xuốngJavascript là ngôn ngữ dựa trên đối tượng, có nghĩa là bao gồm nhiều đối tượng. Nhưng javascript không phải là ngôn ngữ hướng đối tượng C++, hay java vì nó không có lớp hay tính kế thừa