Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu hướng dẫn xử lý ảnh

Tài liệu hướng dẫn xử lý ảnh

1489 Lượt xem

Tài liệu hướng dẫn xử lý ảnh

Xem Tải xuống Tài liệu này nhằm hướng dẫn và giới thiệu những kiến thức cơ bản, các khái niệm, định nghĩa tóm tắt. Một số thuật ngữ được chú giải bằng tiếng Anh để học viên đọc bằng tiếng Anh dễ dàng, tránh hiểu nhầm khi chuyển sang tiếng Việt.