Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu hướng dẫn học tập Kế toán quản trị

Tài liệu hướng dẫn học tập Kế toán quản trị

1468 Lượt xem

Tài liệu hướng dẫn học tập Kế toán quản trị

Tải xuống – xemMỤC LỤC
MỞ ĐẦU. 01
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀKẾTOÁN QUẢN TRỊ. 07
BÀI 2: SỰ ỨNG XỬCỦA CHI PHÍ. 25
BÀI 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆCHI PHÍ –
KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN . 43
BÀI 4: QUÁ TRÌNH DỰTOÁN. 74
BÀI 5: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ. 98
BÀI 6: ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢQUẢN LÝ . 125
BÀI 7: PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ . 157
BÀI 8: ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ. 185
TÓM TẮT NỘI DUNG TOÀN BỘMÔN HỌC. 204
BÀI TẬP TỔNG HỢP . 205
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỔNG HỢP . 210