Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài Liệu Hướng Dẫn AJAX

Tài Liệu Hướng Dẫn AJAX

1528 Lượt xem

Tài Liệu Hướng Dẫn AJAX

XemTải xuốngAJAX không là một ngôn ngữ lập trình mới, nhưng là một kỹ thuật để tạo ra những ứng dụng web tốt, nhanh và giao tiếp thân thiện hơn. Với AJAX, JavaScript, bạn có thể giao tiếp trực tiếp với máy chủ bằng cách sử dụng đối 
tượng JavaScript là XMLHttpRequest. Với đối tượng này, JavaScript có thể trao đổi dữ liệu với máy chủweb mà không cần nạp lại trang. AJAX sử dụng kỹ thuật chuyển dữ liệu bất đối xứng (asynchronous) giữa trình duyệt và 
máy chủ web, cho phép các trang web yêu cầu thông tin từ máy chủ thay vì cả trang.