Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu bài giảng Multimedia

Tài liệu bài giảng Multimedia

2038 Lượt xem

Tài liệu bài giảng Multimedia

XemTải xuốngTài liệu bài giảng Multimedia bao gồm 3 phần: Tổng quan, kỹ thuật Audio và kỹ thuật Video