Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Sổ tay Sự cố network

Sổ tay Sự cố network

1468 Lượt xem

Sổ tay Sự cố network

XemTải xuống 

 

Cập nhật bản sửa lỗi
Đa sốcác phần mềm ứng dụng, nhất là các sản phẩm do Microsoft sản xuất, đều có tính năng tự động cập nhật bản sửa lỗi qua Internet. Cơchếnày trong thời gian qua đã chứng minh tác dụng hữu ích của nó trong việc hạn chếthiệt hại cho người sửdụng (khi một lỗhổng trong phần mềm bịphát hiện và lợi dụng).
Trong hệthống máy tính chạy Windows XP đã cài phiên bản SP2, thủtục đểhệthống tự động cập nhật bản sửa lỗi mới nhất nhưsau: nhấn phải biểu tượng My Computer, chọn menu Properties.Automatic Updates, trong màn hình System Properties đánh dấu chọn ởmục có nhãn Automatic (recommended), khai báo khoảng thời gian máy tính thực hiện chức năng này (thường chọn giá trịmặc định), cuối cùng nhấn OK. Với các phần mềm bảo vệmáy tính nhưchống vi rút và tường lửa cũng tương tự, bạn chỉcần
kết nối máy tính vào Internet và kích hoạt chức năng tự động cập nhật là xong, các công việc còn lại
phần mềm sẽtự động đảm nhiệm. Với các phần mềm không có chức năng tự động cập nhật thì cũng có menu đểngười dùng khởi động chế độcập nhật bản sửa lỗi mới nhất từwebsite của nhà sản xuất