Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » SMS Marketing căn bản

SMS Marketing căn bản

254 Lượt xem


Nội Dung Khóa Học

Bài 1 : Khái Niệm SMS Gateway

Bài 2 : Phân tích case study khách hàng

Bài 3 : Lợi ích của SMS Gateway

Bài 4 : SMS Brand Name là gì ?

Bài 5 : SMS Brand Name dùng trong quảng cáo

Bài 6 : SMS Brand Name chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực điển hình

Bài 7 : Ứng dụng mở rộng của SMS Marketing – Marketing Cộng Đồng Và Text2Money

Bài 8 : Ứng dụng mở rộng của SMS Marketing – Card in service