Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Slide Bài giảng – ĐIỆN TỬ SỐ

Slide Bài giảng – ĐIỆN TỬ SỐ

1670 Lượt xem

Slide Bài giảng – ĐIỆN TỬ SỐ

Xem Tải xuống Gồm 7 chương: Chương 1: Hệ đếm Chương 2: Đại số Boole Chương 3: Cổng logic Chương 4: Mạch logic tổ hợp Chương 5: Mạch logic tuần tự Chương 6: Mạch phát xung Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn.
– Giúp sinh viên nắm được phương pháp phân tích cũng như thiết kế, chế tạo
một hệ thống số.
– Giúp sinh viên nắm được thế nào là phần cứng, phần mềm, mối liên hệ giữa
phần cứng, phần mềm.
– Là cơ sở để sinh viên học tiếp hệ thống số, vi xử lý,…