SIMPLE CSS

1383 Lượt xem

SIMPLE CSS

XemTải xuốngTrong lĩnh vực xây dựng, chúng ta có trang trí nội thất; trong lĩnh vực thẩm mỹ – làm đẹp, chúng ta có kỹ thuật make-up; còn trong lĩnh vực thiết kế web chúng ta có CSS. Đây chỉ  là một định nghĩa giàu hình  ảnh của Pearl thôi  (nhưng cũng thực tế nhỉ  (smile). Còn CSS (Cascading Style Sheets mà Pearl tạm dịch là tờ mẫu 
theo Style Sheets) là một ngôn ngữ  quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,…