Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » share khóa học Lập trình Webservice cho di động | giáo trình hay

share khóa học Lập trình Webservice cho di động | giáo trình hay

104 Lượt xem

Bạn sẽ học được gì
  • Đủ khả năng để lập trình về .net Webservice (SOAP, RESTful).
  • Kiến thức về Microsoft SQL Server.
  • Đủ khả năng để cài đặt cấu hình IIS Webserver.
  • Am hiểu tường tận các kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice.