Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » share khóa học excel ứng dụng cho kế toán | giáo trình hay

share khóa học excel ứng dụng cho kế toán | giáo trình hay

314 Lượt xem

Lợi ích từ khoá học
Dùng Pivot Table để tạo ra mẫu báo cáo bất kỳ chỉ sau 5 phút.
Vận dụng linh hoạt 5 hàm – các tính năng cơ bản của Excel vào xử lý số liệu hàng loạt trong Excel
Chiết xuất được phiếu thu, phiếu chi, tạo được sổ kho với độ chính xác cao nhất.
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel đúng chuẩn theo QĐ 48