Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Share khóa học 11 chuyên đề về tập luyện hàm excel | giáo trình hay

Share khóa học 11 chuyên đề về tập luyện hàm excel | giáo trình hay

308 Lượt xem


Lợi ích từ khóa học

Sau khóa học, học viên có thể :
Giải quyết tốt đề thi
Thành thạo các hàm cơ bản
Thành thạo các hàm dò tìm
Thành thạo các hàm điều kiện
Thành thạo các hàm thống kê, đếm và tính tổng theo 1 hay nhiều điều kiện
Thành thạo việc lồng ghép và kết hợp các hàm trên
Thành thạo chức năng advanced filter