Trang chủ » Quản trị mạng » Share bộ giáo trình CEH Full V8

Share bộ giáo trình CEH Full V8

9265 Lượt xem

Bộ giáo trình tài liệu về an ninh mạng được dịch lại hoàn toàn bằng tiếng việt từ bộ tiếng anh gốc + video demo cho mỗi chương.

Bộ giáo trình này chỉ nêu những kiến thức và những kỹ thuật cơ bản nhất, còn muốn chuyên sâu thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nếu đã nắm vững kiến thức nền.

share-bo-giao-trinh-ceh-full-v8

Share bộ giáo trình CEH Full V8

https://drive.google.com/file/d/0B1RRXD-vOXG0VEhwTUhJMlNPdGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1RRXD-vOXG0YTVRTzJhUjFkZlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1RRXD-vOXG0M29yUFNya3hXTEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-tMwsjnx2pvZkh5bkFjOUt1Nkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-tMwsjnx2pvNVZNNHpFdWtKUWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-tMwsjnx2pvTlBOQW5oRjVEQWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-tMwsjnx2pvWEVrQkdBZnk1X0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-tMwsjnx2pvdVRmazg5Q01ZZVk/view?usp=sharing