Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Sản xuất hoạt hình 3D thời gian thực với Maya và Unreal Enigne GTH

Sản xuất hoạt hình 3D thời gian thực với Maya và Unreal Enigne GTH

89 Lượt xem

Biết cách xây dựng một bộ phim hoạt hình 3D hoàn chỉnh theo công nghệ render thời gian thực với Maya và Unreal Enigne

Bạn sẽ học được gì

Hiểu toàn bộ quy trình sản xuất 1 bộ phim hoạt hình hoàn chỉnh
Cách tạo ra 1 mô hình nhân vật trên phần mềm 3D
Cách dựng xương cho 1 nhân vật
Cách tạo chuyển động cho nhân vật
Đưa cảnh phim sang phần mềm Unreal
Cách tạo vật liệu cho đối tượng 3D
Cách tạo ánh sáng cho bối cảnh phim
Dựng phim trong Unreal Engine