Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI

RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI

1424 Lượt xem

RỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI

XemTải xuốngRỦI RO VÀ SUẤT SINH LỜI 1. Lợi nhuận :các khái niệm cơ bản 2. Rủi ro: các khái niệm cơ bản 3. Rủi ro đặc trưng 4. Rủi ro thị trường (rủi ro danh mục) 5. Rủi ro và lợi nhuận: CAPM/SML Lợi nhuận đầu tư là gì? Lợi nhuận …