Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Robot tránh vật cản

Robot tránh vật cản

1604 Lượt xem

Robot tránh vật cản

Tải xuống – xemPhotodiode là loại diode làm việc theo chế độ phân cực nghịch, dòng nghịch qua diode được điều khiển bởi cường độ ánh sáng chiếu vào.khi ánh sáng chiếu qua diode tăng thì dòng nghịch qua nó cũng tăng theo.