Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Robot công nghiệp

Robot công nghiệp

1506 Lượt xem

Robot công nghiệp

Xem Tải xuống Giáo trình có các nội dung cơ bản như sau: Giới thiệu về robot. Cấu trúc và phân loại robot. Các phép biến đổi dùng ma trận thuần nhất. Hệ phương trình dộng học robot,…