Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Quyết toán thuế & Tối ưu thuế phải nộp | giáo trình hay

Quyết toán thuế & Tối ưu thuế phải nộp | giáo trình hay

62 Lượt xem

 

Chẳng hạn, dự kiến tiền thuế TNDN phải nộp của công ty bạn năm 2017 là 200.000.000 đ và còn tiềm ẩn rủi ro vì không biết quy định hoàn thiện hồ sơ tài sản cố định, góp vốn, dự phòng, chi phí được trừ khác…. thì ​sau khóa học này chúng tôi giúp bạn hoàn thiện hồ sơ để ghi nhận bổ sung chi phí hợp pháp để có thể chỉ còn nộp khoảng 50.000.000 đ  …