Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

254 Lượt xem

Bạn sẽ học được gì

Giảng dạy và chia sẻ nhiệt tình bởi Th.S Trương Anh Tú, bạn sẽ học được:

  • Nắm bắt được thông tin nguồn cung – cầu trong thị trường bất động sản hiện tại
  • Am hiểu các thông tin pháp lý, thủ tục pháp lý trong quá trình giao dịch bất động sản
  • Thành thạo các quy trình và chuẩn bị thủ tục mua – bán nhà đất trong giao dịch bất động sản
  • Nắm vững 6 kỹ năng môi giới bất động sản thiết yếu từ cơ bản đến nâng cao
  • Nắm vững các chiến lược bất động sản đặc thù trên Marketing Offline và Online