Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Quảng cáo Facebook nâng cao

Quảng cáo Facebook nâng cao

271 Lượt xem

Bạn sẽ học được gì
  • Nâng cao hiệu quả quảng cáo, bán hàng
  • Khả năng vận dụng các thủ thuật Facebook để tăng hiệu quả và tính chuyên nghiệp
  • Đo lường và kiểm soát chương trình quảng cáo bằng Facebook
  • Khả năng gia tăng đơn hàng online