Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Quản trị sự nghiệp

Quản trị sự nghiệp

251 Lượt xem

Bạn sẽ học được gì

Khóa học Quản trị sự nghiệp sẽ giúp bạn:

  • Lập ra một kế hoạch cuộc sống, kế hoạch sự nghiệp hoàn chỉnh.
  • Xây dựng sự nghiệp dựa trên bảng kế hoạch đã lập ra.
  • Xử lý những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch