Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp

Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp

1579 Lượt xem

Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp

XemTải xuốngQuản trị tài chính doanh nghiệp là quản trả các quan hệ tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: lựa chọn để quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định, các giải…