Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG

1493 Lượt xem

QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG

Xem Tải xuống Cuốn sách này được biên soạn theo chương trình môn học Quản trị kinh doanh viễn thông dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật viễn thông. Với kinh nghiệm giảng dạy được tích luỹqua nhiều năm, cộng với sựnỗlực nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, cuốn sách có nhiều thay đổi và bổsung để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra và phù hợp với xu thếhội nhập kinh tếquốc tế.