Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG

QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG

1542 Lượt xem

QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG

Xem Tải xuống Mục tiêu của tài liệu là cung cấp cho học viên những kiến thức cơbản trong quản lý mạng viễn thông nhưmô hình tổng thểcủa hệthống quản lý mạng, các yêu cầu và quan điểm tiếp cận trong quản lý mạng, nguyên lí và các kiến trúc của mạng quản lí viễn thông TMN, giao thức quản lí mạng đơn giản SNMP và các vấn đềvềquản lí mạng trên nền IP.