Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Quản lý chất thải nguy hại phòng thí nghiệm

Quản lý chất thải nguy hại phòng thí nghiệm

2094 Lượt xem

Quản lý chất thải nguy hại phòng thí nghiệm

Xem Tải xuống Trong quá trình thực nghiệm và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tại trường Đại học đã làm phát sinh nhiều loại chất thải – chất thải nguy hại. Cuốn sổ tay này được xây dựng nên nhằm cung cấp những thông tin đáng quan tâm đến các loại chất thải nguy hại được thải ra và cung cấp một số biện pháp cho việc xử lý.