Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN LƯỚI ĐIỆN PSS/ADEPT

PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN LƯỚI ĐIỆN PSS/ADEPT

1765 Lượt xem

PHÂN TÍCH VÀ TÍNH TOÁN LƯỚI ĐIỆN PSS/ADEPT

Xem Tải xuống Giáo trình này được biên soạn phục vụ cho các buổi tập huấn sử dụng phần mềm phân tích và tính toán lưới điện PSS/ADEPT 5.0. Giáo trình gồm các phần: ¾ Phần 1: Kiến thức chuẩn bị yêu cầu-ôn tập kiến thức ¾ Phần 2: Hướng dẫn sử dụng PSS/ADEPT ¾ Phần 3: Các kỹ năng sử dụng phần mềm PSS/ADEPT-Phần căn bản ¾ Phần 4: Các kỹ năng sử dụng phần mềm PSS/ADEPT-Phần nâng cao Để học viên các đơn vị nắm bắt và áp dụng nhanh, còn có thêm các phần: ¾ Phần 5: Cẩm nang sử dụng ¾ Phần 6: Thuật ngữ Anh-Việt đối chiếu qua các slide bài giảng phần mềm PSS/ADEPT ¾ Phần 7: Các slide bài giảng của chuyên gia PTI software.