Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

1551 Lượt xem

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

XemTải xuốngGồm 11 chương: Chương 1: Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng. Chương 2: Thí dụ về các ngôn ngữ OOP Chương 3: Nguyên tắc dịch OOP Chương 4: UML & Qui trình hợp nhất…