Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Phân tích và thiết kế hệ thông quản lý tính thuế

Phân tích và thiết kế hệ thông quản lý tính thuế

1381 Lượt xem
Luận Văn CNTT Phân tích và thiết kế hệ thông quản lý tính thuế
1. Giới thiệu : Phân tích và thiết kế hệ thông quản lý tính thuế  gồm các chức năng sau :  quản lý hộ kinh doanh, cập nhập thông tin hộ kinh doanh, hình thức tính thuế, quản lý nợ, trả thuế,  lập bảng tính thuế, danh sách nợ thuế, báo cáo, thông kê …
2. Ngôn ngữ : Visual Basic .Net & SQL
Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc