Trang chủ » Lập trình » Phần mềm quản lý tài chính trên Android

Phần mềm quản lý tài chính trên Android

1870 Lượt xem

Đây là Phần mềm quản lý tài chính trên android sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite

Màn hình khởi động chương trình

Download Mã nguồn và Báo cáo: http://www.mediafire.com/?fg38awc9pd5e57c