Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Orcad và mạch in

Orcad và mạch in

1379 Lượt xem

Orcad và mạch in

Xem Tải xuống ORCAD là một công cụ thiết kế mạch điện tử đơn giản và phổ biến. Cũng có rất nhiều phần mềm thiết kế mạch điện tử khác, tuy nhiên, chúng tôi chọn hướng dẫn sử dụng phần mềm này, vì bộ công cụ này được đánh giá là khá mạnh.