Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Oracle cơ bản – SQL, PL/SQL

Oracle cơ bản – SQL, PL/SQL

1589 Lượt xem

Oracle cơ bản – SQL, PL/SQL

XemTải xuốngSQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ. Ngôn ngữ SQL được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quán trị CSDL System R vào giữa những năm 70. Hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL2) được IBM công bố vào tháng 11 năm 1976. Năm 1979, tập đoàn Oracle giới thiệu thương phẩm đầu tiên của SQL. SQL cũng được cài đặt trong các hệ quán trị CSDL như DB2 của IBM và SQL/DS. Ngày nay, SQL được sử dụng rộng rãi và đuợc xem là ngôn ngữ chuẩn đế truy cập CSDL quan hệ.