Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » NHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

NHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

3866 Lượt xem

NHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Tải xuốngMục tiêu 2 Giúp sinh viên hiểu rõ Thị trường Tài chính là gì, vai trò của nó đối với nền kinh tế một quốc gia và cấu trúc của nó bao gồm những loại hình thị trường gì. Giúp