Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Nguyên lý thiết kế nhà dân dụng

Nguyên lý thiết kế nhà dân dụng

1609 Lượt xem

Nguyên lý thiết kế nhà dân dụng

Xem Tải xuống ​Kiến trúc là môn học vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật. Nghiên cứu thiết kế công trình từ đơn lẻ đến quần thể thỏa mãng hai yêu cầu : Công năng và thẩm mỹ , ví dụ : nhà ở, trường…