MySQL Server

1542 Lượt xem

MySQL Server

XemTải xuốngMySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được rất nhiều lập trình viên dùng để viết ứng dụng cho Web chạy trên nền PHP. Tài liệu này hướng dẫn cách cài đặt MySQL phiên bản 5.0.