Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Môn Lý thuyết thực hành kế toán

Môn Lý thuyết thực hành kế toán

1567 Lượt xem

Môn Lý thuyết thực hành kế toán

 
XemTải xuốngBài giảng này cung cấp kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư, kế toán các khoản thanh toán (phải thu, phải trả), kế toán nguồn vốn – quỹ, kế…