Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Mô hình toán kinh tế

Mô hình toán kinh tế

1466 Lượt xem

Mô hình toán kinh tế

Xem Tải xuốngMô hình toán kinh tế:Là mô hình kinh tế được trình bày bằng ngôn ngữ toán học. Việc sử dụng ngôn ngữ toán học tạo khả năng áp dụng các phương…