Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

1425 Lượt xem

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

XemTải xuốngMô hình định giá tài sản vốn (Capital asset pricing model – CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ vọng của một chứng khoán bằng lợi…