Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER

MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER

1479 Lượt xem

MÔ HÌNH CLIENT/SERVER TRÊN SQL SERVER

XemTải xuốngNgôn ngữ CSDL được cài đặt khác nhau đối với các hệ quản trị CSDL khác nhau, tuy nhiên đều phải theo một chuẩn (Standard) nhất định. Bài học này sẽ cung cấp cho các học viên các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language – SQL) CSDL, những cú pháp lệnh đã được chuẩn hóa trong hầu hết các hệ quản trị CSDL (DBMS)