Trang chủ » Quản trị mạng » Mbook quản trị mạng

Mbook quản trị mạng

1678 Lượt xem
mboo-quan-tri-mang
Mục tiêu
Giúp học viên biết các đặt địa chỉ bộ thông số IP theo yêu cầu

Hướng thực hiện

  • Start => Settings => Network Connections.
  • Chọn Properties card mạng tương ứng muốn đặt địa chỉ IP
  • Chọn Properies của Internet Protocol (TCP/IP).
  • Check chọn Use the following IP address User the following DNS server addresses

down