Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » MARKETING DỊCH VỤ

MARKETING DỊCH VỤ

1414 Lượt xem

MARKETING DỊCH VỤ

XemTải xuốngGồm 10 chương: Chương 1 Tổng quan về KD DV và marketing DV Chương 2 Hành vi khách hàng Chương 3 Các quyết định về dịch vụ Chương 4 Chất lượng dịch vụ Chương 5 Hệ thống phân phối dịch vụ Chương 6 …