Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Marketing Đào tạo Chuyên gia bán hàng Bất động sản – Bảo hiểm – Tài chính

Marketing Đào tạo Chuyên gia bán hàng Bất động sản – Bảo hiểm – Tài chính

303 Lượt xem

Lợi ích từ khóa học

  • – Biết được sai lầm cơ bản trong sales.
  • – Những kiến thức cần chuẩn bị để làm. tốt công việc bán hàng.
  • – Biết được các mô hình bán hàng và các bước bán hàng.
  • – Tạo ra một lượng khách hàng thân quen ổn định và liên tục thu hút thêm khách hàng mới.
  • – Xử lý những lo ngại trong công việc và cách tiếp cận khách hàng hiệu quả.
  • – Công việc đo lường và công tác chăm sóc khách hàng.
  • – Nắm bắt được tư duy bán hàng hiện đại.
  • – Tự tạo được chiến lược kinh doanh hiệu quả.