Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » MARKETING CÔNG NGHIỆP

MARKETING CÔNG NGHIỆP

1563 Lượt xem

MARKETING CÔNG NGHIỆP

XemTải xuốngGồm 9 chương:  Chương 1. Tổng quan về marketing công nghiệp  Chương 2. Hành vi mua của khách hàng công nghiệp  Chương 3. Phân đoạn thị trường công nghiệp và lựa chọn thị trường mục tiêu ..