Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Mạng truyền thông công nghiệp

Mạng truyền thông công nghiệp

1479 Lượt xem

Mạng truyền thông công nghiệp

Xem Tải xuống Do đặc thù của các ngành công  nghiệp mà đã tạo ra nhiều loại mạng truyền thông khác nhau. Mặt khác mạng truyền thông công nghiệp cũng có những đặc thù riêng có thể phân biệt chúng với các mạng truyền thông quảng đại khác