Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Mạng truyền tải quang

Mạng truyền tải quang

2101 Lượt xem

Mạng truyền tải quang

Xem Tải xuống Gồm 4 chương: Chương 1: Hệ thống thông tin quang WDM Chương 2: Khuyếch đại quang Chương 3: Truyền tải IP/WDM Chương 4: Một số công nghệ, kỹ thuật và xu hướng nghiên cứu trong mạng truyền tải quang