Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Mạng máy tính DHCP

Mạng máy tính DHCP

1505 Lượt xem

Mạng máy tính DHCP

XemTải xuống Xuất hiện hộp thoại New Reservation. Đặt tên cho mục này trong ô Reservation name
Nhập IP sẽ cấp cho máy đó trong ô IP address
Nhập địa chỉ MAC address
Description : mô tả
DHCP only : chỉ cho phép client sử dụng giao thức DHCP để xin IP