Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Mạch xén và mạch ghim điện áp

Mạch xén và mạch ghim điện áp

3775 Lượt xem

Mạch xén và mạch ghim điện áp

Xem Tải xuống Mạch xén là mạch cắt đi một phần của dạng điện áp vào ở trên hay ở dưới một
mức chuẩn nào đó. Mối liên hệ giữa ngõ vào và ngõ ra của mạch xén thường có
các dạng sau: