Trang chủ » Lập trình » Mã nguồn Web Quản lý thư viện bằng PHP

Mã nguồn Web Quản lý thư viện bằng PHP

7239 Lượt xem
đồ án tốt nghiệp Mã nguồn Web Quản lý thư viện bằng PHP
1. Mô tả : Mã nguồn Web Quản Lý  Quản lý thư viện gồm các chức năng sau : thông tin nhân viên, quản lý sách, tên tác giả, đọc giả, ngày mượn sách, ngày trả sách, thống kê số lượng sách…Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.
2. Ngôn Ngữ : PHP
3. Database : My SQL
4. Hướng dẫn : Tài khoản quản trị: admin – pass: 111111. Sau khi cài đặt thành công, mở bảng config sửa thông tin tại trường path thành đường dẫn đến thư mục web của bạn 
5. Hình ảnh :
đồ án tốt nghiệp Mã nguồn Web Quản lý thư viện bằng PHP
Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Link luận văn
Pass : tipforpc