Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » LÝ THUYẾT THÔNG TIN

LÝ THUYẾT THÔNG TIN

1537 Lượt xem

LÝ THUYẾT THÔNG TIN

Xem Tải xuống Giáo trình Lý thuyết thông tin là một giáo trình cơsở dùng cho sinh viên chuyên ngành Điện tử– Viễn thông và Công nghệthông tin của Học viện Công nghệBưu chính Viễn thông. Đây cũng là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên chuyên ngành Điện – Điện tử. Giáo trình này nhằm chuẩn bịtốt kiến thức cơsởcho sinh viên đểhọc tập và nắm vững các môn kỹthuật chuyên ngành, đảm bảo cho sinh viên có thể đánh giá các chỉtiêu chất lượng cơbản của một hệthống truyền tin một cách có căn cứkhoa học.